Nádory mliečnej žľazy

Problematika nádorov mliečnej žľazy sa vo veterinárnej praxi vyskytuje pomerne často. Ich výskyt  má žiaľ stúpajúcu tendenciu. Na prvom mieste v poradí výskytu tumorov u psov sú nádory kože, nádory mliečnej žľazy zaujímajú druhé miesto (Ettinger a Fieldman, 2000). Vyskytujú sa najčastejšie u starších súk a obyčajne súvisia s poruchami pohlavného cyklu, pseudograviditou alebo nadmerným používaním hormonálnych prípravkov na zabránenie vzniku ruje. Častejší je výskyt  u súk , ktoré neboli kastrované a ktoré nekojili vôbec alebo len raz. Incidencia nádorov mliečnej žľazy u súk je vyššia než u ostatných domácich zvierat a 3-krát vyššia ako u žien (Jelinek a kol.1999). Pri diagnostike nádorov treba rozlíšiť, či sa jedná o nezhubný alebo zhubný novotvar. Benígne nádory rastú obyčajne pomaly (mesiace až roky), zriedkavo podliehajú zvredovateniu a nie sú sprevádzané zápalom okolitého tkaniva. Malígne nádory rastú rýchlo (niekoľko dní až týždňov), prerastajú do okolitého tkaniva s príznakmi zápalu. Veľkosť nádorov býva rôzna od malých hrčiek do útvarov veľkých niekoľko centimetrov. Percentuálne najčastejší výskyt je medzi 8-12 rokom života.

O aký typ nádoru ide?

Na získanie informácie o aký typ nádoru sa jedná, je potrebné vykonať biopsiu. Zhubné nádory sú všeobecne veľmi agresívne a často metastázujú do regionálnych lymfatických uzlín a do pľúc. V terapii nádorov sa doporučuje mastektómia- odstránenie mliečnej žľazy, ak je postihnutý väčší celok odstraňuje sa celá napadnutá strana. Allen a Mahaffey  popisujú, že pudel , kokeršpaniel a nemecký ovčiak sú postihnuté viac ako ostatné plemená.

Z hľadiska prognózy je dôležité, aby si majitelia sučiek všímali akékoľvek zmeny na mliečnych žľazách. Tieto zmeny môžu byť rôzne veľké a častejšie sa nachádzajú v zadnej  časti brucha. Obyčajne majú hrboľatý, nepravidelný alebo diskovitý tvar a tuhšiu konzistenciu. Pri ich včasnom kompletnom odstránení je prognóza priaznivejšia, pretože pri výraznejších zmenách  najmä pri adenokarcinómoch je prežívateľnosť psíkov aj po chirurgickom ošetrení  len niekoľko mesiacov.


MVDr. Ivana Lazúrová

Prihlásenie na odber noviniek


O klinike

Vybudovali sme prvú kliniku v Bardejove s celodennou prevádzkou a pohotovostnou službou

Ordinačné hodiny

Pondelok - Piatok:
9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Sobota: 8.00 - 10.00

Kontakty

Telefón: + 421 (0)905 748 042Jiráskova 16 • Bardejov
vedľa predajne CITROENKontaktujte nás